Ontstaan van de camping

100_5308

Wij willen hier uitleggen waarom de camping de naam ‘t Mostoch heeft.

Wij zijn in 1985 aan de Schuivenoord komen wonen en toen stond de naam ’t Mostoch al op het woonhuis.

De vorige bewoners woonden in Terheijden op de plek waar nu ’t Sovak, het voormalige Gruytveld, gevestigd is. Dit is een woongemeenschap voor mensen met voornamelijk een geestelijke beperking. Het was lang niet zeker of en wanneer de bouw van het Gruytveld zou starten. Het was een wisselende periode of het wel of niet door zou gaan.

Uiteindelijk moesten ze in 1975 toch uitwijken naar de Schuivenoordseweg. Het moest toch: ’t Mostoch!

Op de Schuivenoord hebben ze een nieuwe varkenshouderij gebouwd. Ze hebben de naam ’t Mos toch op de boerderij laten zetten. Wij vonden het een toepasselijke naam voor onze camping die we in 2006 begonnen zijn. Op dat moment stond de intensieve veehouderij zwaar onder druk en we zijn er een nevenactiviteit, de camping, bij begonnen.

In 2007 hebben we besloten om met de intensieve veehouderij aan de Schuivenoordseweg te stoppen en met werk buitenshuis en op de andere locaties door te gaan.

Wij kunnen u nu op onze camping een mooie plek bieden in het akkerbouwgebied van West-Brabant met zeer vrij uitzicht.